När du använder ordet akustik, så kommer detta innebära att du generellt sätt talar om något du kan höra. Detta begrepp handlar alltså om ljud. Rent direkt så betyder ordet akustik, läran om ljud, vilket då också kommer att inkludera det ljud som du inte kan höra. I läran om ljud och begreppet akustik kommer således tre olika former av ljud att inkluderas. Detta är då följande:

  • Hörbart ljud: Det ljud som du kan höra.

 

  • Infraljud: Ljud i låga frekvenser som inte är hörbart för det mänskliga örat.

 

  • Ultraljud: Ljud i höga frekvenser som inte är hörbart av det mänskliga örat.

Som du då förstår så kommer allt ljud som finns, det du inte kan höra samt det du kan höra, vara skapat av vibrationer i olika frekvenser. Det vanligaste när ordet akustik används är att man talar om förutsättningarna för ett rum att återge ljud på ett så bra sätt som möjligt.

Olika produkter som används för bättre akustik

Gällande produkter som används för att få en bättre akustik i ett rum, så handlar det i stort om byggnadsmaterial. Här kommer det då i första hand vara väggar och tak det handlar om. Med anledning av detta kommer det då exempelvis att finns speciella gipsskivor att välja för tak och väggar när du exempelvis vill bygga en studio i ett av rummen i ditt hus. Ett annat användningsområde för dessa byggmaterial kan exempelvis vara vid skapandet av ett biorum.

För dig som exempelvis vill skapa bättre förutsättningar för samtal i ett rum där det annars är mycket buller, kommer det som kuriosa att finnas en mycket enkel lösning. Här har det visat sig att tomma äggkartonger är mycket effektiva för att minska buller och oljud. Hur som helst är detta inte alls en vacker lösning, vilket då gör att du som vill ha ett elegant rum istället väljer de rätta byggmaterialen.

Kategorier: Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *