Straffrätt avser den del av juridiken som berör brott och deras påföljder, alltså sådant som statsmakten vill förhindra. Exempel på detta är stöld, mord och bedrägerier. När det gäller påföljderna för dessa företeelser delas dessa in i straff och andra påföljder. Till straff räknas fängelse och böter, medan andra påföljder innefattar exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom.

I Sverige regleras straffrätt via Brottsbalken. Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen. Brottsbalken består av tre delar. Den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra har rubriken ”Om brotten” och innehåller en så kallad brottskatalog. Denna del eller ”avdelning” delas i sig upp i tre andra beskrivande delar. Här återfinns ”Brott mot person”, ”Förmögenhetsbrott” och ”Brott mot staten och allmänheten”. Den tredje och sista avdelningen har rubriken ”Om påföljderna” och innehåller en uppräkning av de påföljder som följer då brott är bevisat och lagfört. Utöver detta innehåller detta avsnitt även riktlinjer för vad som är ”försvårande omständigheter” och ”förmildrande omständigheter”.

Utöver Straffrätten tillkommer Specialstraffrätten som exempelvis behandlar narkotikastrafflagen och straff för smuggling. Straffrätt och Specialstraffrätt skall dock inte blandas ihop med ”straffrättens allmänna del” och ”straffrättens speciella del”, då dessa avser de gemensamma regler och principer så som krav på uppsåt eller ansvarsfrihetsgrunder.

Kurser i straffrätt återfinns på flertalet olika utbildningscentren. Kurser i straffrätt behandlar då främst;

  • Vilka gärningar som är straffbelagda
  • Vilka förutsättningen en gärningsman kan dömas för ett brott
  • De kravs som måste uppfyllas för att någon skall anses ha begått ett brott
  • De straff, andra brottspåföljder och övriga sanktioner som kan drabba brottslingen

Om du vill utbilda dig inom eller ta del av en kurs i straffrätt är det viktigt att utbildaren uppfyller de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Då kurser i straffrätt helt och hållet skall grundas på de bestämmelser som framgår i Brottsbalken. Att en utbildare uppfyller dessa krav innebär att de är ”godkända” att bedriva utbildande verksamhet rörande detta rättsområde.

Kategorier: Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *